Styrkir til náms í Þýskalandi (DAAD) árið 2024

25.8.2023

English below:

Styrkir til náms í Þýskalandi (DAAD) árið 2024 eða námsárið 2024/2025 (www.funding-guide.de) fyrir Ísland.

A. nemendur og útskriftarnemar

Sumarnámskeið háskóla í Þýskalandi fyrir erlenda nemendur og útskriftarnema.
Umsóknarfrestur: 01. desember 2023
Umsóknargluggi: 15. september – 01. desember. Námskeiðin fara fram á tímabilinu júní-október 2024.

Námsstyrkir – Meistaranám fyrir allar fræðigreinar
Umsóknarfrestur: 01. desember 2023

Námsstyrkir – Framhaldsnám á sviði arkitektúrs
Umsóknarfrestur: 25. september 2023

Námsstyrkir – Framhaldsnám á sviði myndlistar, hönnunar, grafískrar hönnunar og kvikmynda
Umsóknarfrestur: 30. nóvember 2023

Námsstyrkir – Framhaldsnám á sviði sviðslista
Umsóknarfrestur: 2. nóvember 2023

Námsstyrkir – Framhaldsnám á tónlistarsviði
Umsóknarfrestur: 28. september 2023

Hagnýtt starfsnám fyrir erlenda nemendur í náttúru- og tæknivísindum, landbúnaði og skógrækt (IAESTE)
Umsóknarfrestur: Mismunandi eftir stöðu (skoðið fjármögnunarleiðbeiningar og leiðarvísi fyrir frekari upplýsingar)

B. Doktorsnemar, nýdoktorar og ungir fræðimenn

Rannsóknastyrkir – Skammtímastyrkir
Umsóknarfrestur: 15. september 2023 fyrir dvöl með fjármögnun frá 15. febrúar 2024. Umsóknarfrestur: 1. apríl 2024 fyrir dvöl með styrk frá og með 15. ágúst 2024.
Umsækjendur skulu senda umsóknarskjöl sem berast með pósti, móttöku DAAD fyrir 1. október 2023 / 15. apríl 2024 (fer eftir fresti)

Rannsóknarstyrkir – Eins árs styrkir fyrir doktorsnema
Umsóknarfrestur: 01. desember 2023

Rannsóknarstyrkir – Doktorsgráður í samstarfi tveggja landa.
Umsóknarfrestur: 01. desember 2023
Umsækjendur ættu að framsenda umsóknarskjöl sem berast í pósti, móttöku DAAD fyrir 15. janúar 2024.

Doktorsnám (GSSP)
Umsóknir eru sendar beint til þýska háskólans sem tekur þátt.

DLR-DAAD rannsóknarstyrksáætlun
Umsóknarfrestur: Mismunandi eftir stöðu (sjá Fjármögnunarleiðbeiningar og áætlunarsíðu fyrir frekari upplýsingar

C. Háskólakennarar og vísindafólk

Rannsóknardvöl fyrir háskólakennara og vísindafólk
Umsóknarfrestur: 15. september 2023 fyrir dvöl með fjármögnun sem hefst 15. febrúar 2024. Umsækjendur ættu að senda umsóknargögn sem berast í pósti, móttekin af DAAD fyrir 1. október 2023.

D. Alumni

Styrkir fyrir fyrrverandi styrkhafa.

Umsóknarfrestur: 15. september 2023 fyrir dvöl með fjármögnun sem hefst 15. febrúar 2024. Umsóknarfrestur: 1. apríl 2024 fyrir dvöl með fjármögnun frá og með 15. ágúst 2024.
Umsækjendur skulu áframsenda umsóknargögn sem berast í pósti, verða að vera móttekin af DAAD fyrir 1. október 2023 / 15. apríl 2024 (fer eftir fresti)

Funding opportunities from the German Academic Exchange Service for 2024 or the academic year 2024/2025 (www.funding-guide.de) for Iceland.

A. students and graduates

University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates.

Application deadline: 01 December 2023
Application window: 15 September – 01 December. The courses take place between June-October 2024.

Study Scholarships – Master Studies for All Academic Disciplines
Application deadline: 01 December 2023

Study Scholarships – Post-graduate Studies in the Field of Architecture
Application deadline: 25 September 2023

Study Scholarships – Postgraduate Studies in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film
Application deadline: 30 November 2023

Study Scholarships – Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts
Application deadline: 2 November 2023

Study Scholarships – Postgraduate Studies in the Field of Music
Application deadline: 28 September 2023

Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and Techni-cal Sciences, Agriculture and Forestry (IAESTE)
Application deadline: Varies by position (compare Funding Guide and program page for more information

B. Doctoral students, post-docs and young researchers

Research Grants – Short-Term Grants
Application deadline: 15 September 2023 for stays, with funding starting from February 15, 2024.
Application deadline: April 1st, 2024 for stays with funding starting from August 15, 2024.
Applicants should forward application documents received by post, receipt by the DAAD by October 1, 2023 / April 15, 2024 (depending on the deadline)

Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates
Application deadline: 01 December 2023

Research Grants – Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees.
Application deadline: 01 December 2023
Applicants should forward application documents received by post, receipt by the DAAD by January 15, 2024.

Graduate School Scholarship Programme (GSSP)
Applications are made directly to the participating German university.

DLR-DAAD Research Fellowship Programme
Application deadline: Varies by position (see Funding Guide and Program page for more information

C. University teachers and scientists

Research Stays for University Academics and Scientists
Application deadline: 15.September 2023 for stays with funding starting on February 15, 2024. Applicants should forward application documents received by post, receipt by the DAAD by October 1st, 2023.

D. Alumni

Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders.

Application deadline: 15 September 2023 for stays with funding starting on February 15, 2024 and April 01, 2024 for stays with funding starting from August 15, 2024. Applicants should forward application documents received by post, receipt by the DAAD by October 1, 2023 / April 15, 2024 (depending on the deadline)